Danh Mục: Nhịp sống trẻ   ĐTN: Đội cứu hộ cứu nạn Ninh Thuận do ban Đỗ Ngọc Khải thành lập vào đầu năm 2023