Danh Mục: vừa thổ lộ với cán bộ y tế rằng đây là lần thứ bảy em tham gia là tình nguyện viên hiến máu nhân đạo và em rất thích tham gia hoạt động có ý nghĩa này.