Danh Mục: sinh năm 1985 cùng các thành viên trong nhóm tình nguyện Ấm đi đến khắp ngõ ngách